De Meerpaal

De Meerpaal biedt woon- en dagondersteuning aan personen met een niet-aangeboren hersenletsel en personen met een mentale en/of meervoudige handicap. Wij reiken een uniek concept aan waar individualiteit centraal staat. Personen die om verschillende redenen niet in staat om zelfstandig te wonen, kunnen bij De Meerpaal terecht voor een begeleiding op maat.

Vergund door het VAPH

Het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap heeft De Meerpaal een erkenning gegeven als zorgverlener. Het VAPH zorgt voor de Individuele Persoonsvolgende Budgetten aan personen met een beperking na inschaling door de bevoegde diensten.

Een Individueel Persoonsvolgend Budget geeft u toelating om zorg in te kopen bij een zorgverlener in een voorziening of thuis. De Meerpaal is hiervoor uw partner voor aangepaste dagopvang, -ondersteuning of tijdelijke opvang.

VAPH Logo

Doe een gift op BE82 0910 1937 4868 en geef op deze manier de bewoners van De Meerpaal de zorg en ondersteuning die ze verdienen!

WENST U MEER INFORMATIE OMTRENT ONS AANBOD?

Contacteer ons