Wie is de Meerpaal?

De Meerpaal vzw is een autonome, kleinschalige residentiële voorziening voor personen met een handicap. Wij bieden opvang en begeleiding voor personen met een niet-aangeboren hersenletsel en voor personen met een mentale handicap. Tientallen volwassen personen elk met een eigen zorgvraag, maar allen om verschillende redenen niet in staat om zelfstandig te wonen. Wie zijn deze zorgvragers? Zowel posttraumatici, personen met blijvende letsels na een ongeval, ex-comapatiënten en zorgvragende personen waarvoor in de regio weinig opvang is voorzien verblijven in De Meerpaal.

Onze missie

Wij willen onze dienstverlening afstemmen op diverse zorgvragen. Wij geloven onvoorwaardelijk in de groeikracht en wil tot zelfontplooiing van élke mens, hoe gekwetst of verbrokkeld het bestaan ook is. Wij delen het diep verlangen om groei­belemmeringen op te heffen, zonder hierbij het respect voor de eindigheid van groei en ontwikkeling uit het oog te verliezen. Alle medewerkers van onze voorziening willen rustig en optimaal aanwezig zijn voor de persoon met een handicap en diens netwerk. Hiertoe streven wij naar continuïteit in begeleiding, en dat in een sfeer van professioneel en kwaliteitsvol handelen.

Historiek

1990

Eerste publicatie in het Belgisch Staatsblad.

1994

Vele vrijwilligers staken de handen uit de mouwen.

1996

De Meerpaal zit voor het eerst volzet met 10 bewoners!

2000

De eerste uitbreidingsplannen komen in zicht.

2007

Het gehuurde gebouw wordt aangekocht door De Meerpaal.

2007

Nieuwe directie en management doen hun intrede

2017

De Meerpaal wordt erkend als zorgaanbieder voor personen met een beperking en telt 25 bewoners.

2017

De Meerpaal tekent voor erfpacht van de voormalige pastorie en het gemeentehuis voor een duur van 50 jaar.

2022

De Woonboot wordt een feit! Het gebouw aan de overkant biedt de mogelijkheid tot een nieuw co-housingproject. To be continued...

Doe een gift

De Meerpaal vzw wordt gedeeltelijk gefinancierd door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH). Ook de bewoners betalen een bijdrage voor woon- en leefkosten. Bovendien zijn we sterk afhankelijk van sponsoring en giften om optimaal zorg te kunnen bieden. Er zijn namelijk veel zorgvragers die wachten op ondersteuning van het VAPH. Voor hen willen wij tevens een optimale zorg kunnen aanbieden. Daardoor zijn wij nog steeds aangewezen op de goodwill van mensen zoals u. Vanaf een gift van € 40 bekomt u bovendien een fiscaal attest voor belastings­vermindering.

Storten kan op het rekeningnummer BE82 0910 1937 4868 – Bic GKCC BEBB van De Meerpaal vzw, Kerkstraat 2 te 2830 Willebroek.

Wenst u meer informatie over de werking van De Meerpaal?

Contacteer ons