Zorgverlening op maat

Bij De Meerpaal bieden we persoonlijke ondersteuning en zorg aan, omdat iedere mens anders is. Onze zorgverlening moet zo goed mogelijk afgestemd zijn op uw persoonlijke situatie, wensen en behoeften. Wat u belangrijk vindt in het dagelijkse leven staat centraal. In ons aanbod zetten we de best passende persoonlijke assistentie in naar de wensen en behoeften van de zorgvrager. Een persoonsvolgende dagindeling met een dagwerking kan worden voorzien, zowel voor de ambulante zorgvragers als voor de residentiële.

Aller­hande experten in huis

Anders dan in andere woon- en dag­ondersteunings­centra, biedt De Meerpaal een waaier aan in-house experten aan. Naast zorgbegeleiders, kan er steeds beroep gedaan worden op onze kinesisten, psychologen, ergotherapeuten en diëtisten. Wij beschikken tevens over een eigen kinéruimte met fitnesstoestellen en begeleiding.

Dagverse keuken

De bewoners eten meestal hun ontbijt op de kamer. Het middag- en avondmaal wordt geserveerd in een gemeenschappelijke eetruimte. Wij werken niet met een traiteur, maar bereiden elke maaltijd dagvers in onze eigen keuken. Onze kok werkt met verse producten en zorgt voor voldoende afwisseling tussen vis, vlees, rauwkost en andere bereidingen. Het keukenteam voorziet ook aangepaste maaltijden voor personen met slik- of kauwproblemen, of andere medische noden.

Contact met de familie

De betrokkenheid en aanwezigheid van familie of vrienden achten wij enorm belangrijk. Daarom staan we open voor een intens contact met de familie. Dit zowel met de zorgvrager, als met het personeel. Want door samen te ondersteunen, vergroten we enkel en alleen maar het geluk van de zorgvrager.

Een mens­waardige toekomst

Als buitenstaander gaan we er snel van uit dat iemand die niet meer over de mogelijkheden beschikt om te functioneren, het leven zelf minder zal waarderen. Maar dat blijkt veelal niet het geval. Mensen met een beperking ervaren dikwijls wél levenskwaliteit, soms zelfs groter dan vóór hun beperking.

De omgeving daarentegen riskeert zich vaak te verliezen in medelijden, waardoor ze de beperking niet kunnen aanzien en deze uitvergroten. Dat leidt soms tot beslissingen die juist de kwaliteit van het leven van de zorgvrager dreigen te belemmeren, zonder om de mening van de betrokkene te vragen. Door zich te concentreren op wat er nog overblijft en daaruit kracht te putten, ontstaat er een nieuw doel om voor te leven. Het is belangrijk om de leefwereld van mensen met een zware beperking te leren kennen en te weten wat hen een gevoel van geluk oplevert.

De goede zorgondersteuning vanuit de professionele hoek van De Meerpaal vormt alvast een essentiële voorwaarde om het geluk te stimuleren. Want ondersteunen wat niet functioneert en aanmoedigen wat wel nog wel gaat, dat schept vertrouwen.

Wil u ook beroep doen op onze kwalitatieve zorg­verlening?

Contacteer ons